bg
bg
首页 > 最新公告
搜索
关于福建省外国语文学会2013年年会暨海峡两岸翻译学术研讨会会议改期的通知

原定于2013121315日在福建对外经济贸易职业技术学院召开的“福建省外国语文学会2013年年会暨海峡两岸翻译学术研讨会”因故推迟,将于2013122022日召开,其它事项不变。

联系人:练晓军(15960019823),饶卫忠(13615002246

电子邮箱:fibec2013@163.com                                                               

特此通知。